İade Şartları

TELAFİ YAPILACAK DURUMLAR;

Hesapları satın aldıktan sonra en geç 48 saate kadar kontrol sağlamış olmalısınız, 48 saat üstü durumlar telafi edilmez.

1-) Hesapları satın aldıktan sonra https://ychecker.com/advanced sitesinden kontrol sağlayabilirsiniz. [OK] yazmayan bir hesap olursa ekran görüntüsü göndererek, koşulsuz şartsız telafi alabilirsiniz.

2-) Hesaplara ilk girişiniz de hatalı çıkan olursa, 48 saat içeresinde hatalı olan hesapları gönderebilirsiniz. Böylelikle koşulsuz şartsız telafi alabilirsiniz.

3-) Hesapları satın aldıktan sonra şifresi değişmiyor ise veya hatalı şifre diyor ise, telafi sağlanır.

4-) Satın alınan hesaplarda; SMS onay hatası, devre dışı kalma hatası veya hesap bilgilerindeki harf hatalarından dolayı giriş olmuyorsa telafi edilir.


TELAFİ YAPILMAYACAK DURUMLAR:

1-) Hesaplar sadece ilk girişte karşılaşılan sorunlarda telafi edilir. Daha sonrasında yaşanan herhangi bir durum için garanti veya telafi yoktur. Satın alındıktan ve giriş yapıldıktan sonra hesap müşteriye aittir.

2-) Hesap çalınması, sonradan şifresi değişmesi gibi durumlar telafi kapsamında değildir. Müşteri hesabın şifresini değiştirmekle sorumludur.

3-) Satın alınan hesaplar kullanılan platformda; verimli, düzgün, başarılı çalışmıyorsa telafi edilmez. Sadece giriş yapılamayan hesaplarda telafi vardır.


Satın alınan hesapların sorumluluğu, satıldıktan 7 gün sonra tamamen müşteriye geçmektedir.