KVKK Aydınlatma Metni

KVKK KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK ),şirketimiz tarafından aydınlatma metni uyarınca size ait olan tüm kişisel verilerin site tabanında toplanması, gerekli görüldüğü durumlarda işlenmesi, izninizin olduğu kaynaklara aktarılmasını ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan haklarınızın sizlere tebliğ edilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Tüm bu bilgiler kapsamında ise işlediğimiz tüm kişisel verilerinizi sizlere daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmek açısında toplamaktayız. Bizlere izniniz dahilinde tebliğ ettiğiniz kişisel verileriniz tamamen ucuzhesap.net tarafından işlenmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İşlenen Veriler

Belirtilen kanun kapsamında yer alan ve işlenmeye hazır olarak şirket tabanında var olan bilgileriniz ise şunlardır;

 • Kullanıcılar İçin Oluşturulan Kişisel Veri Tabanı,
 • Şahsınıza ait olan elektronik posta hesabınız,
 • Hali hazırda kullanmakta olduğunuz telefon numaranız ya da cep telefonu numaranız,
 • Sitemize yüklediğiniz profil fotoğrafınız,
 • Çalıştığınız sektöre ait olan bilgiler,
 • Banka hesap numaralarınız,
 • Kullandığınız evrak tipi,
 • Şirketimize telefon görüşmeleri yolu ile aktardığınız öneri ve şikâyet işlemleriniz.

Açık bir şekilde yer alan ad, soyadı ve nüfus cüzdanı kimliğinde yer alan bilgileriniz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

ucuzhesap.net şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince var olan tüm kurallara uymakla ve veri sorumlusu sıfatı ile hareket etmekle yükümlüdür. Bu kanun, kişisel verilerin işlenmesinde gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma altına alır ve sadece belirlenen amaç uğruna faaliyet gösterir.

Veri tabanımızda yer alan kişisel bilgiler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait olan her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel verilerin işlenmesi ise, verilerin toplanması, kaydedilmesi, depolanması, düzenlenmesi, değiştirilmesi, sorgulanması, kullanılması, aktarılması, paylaşılması, devralınması, erişim sağlanması gibi faaliyetleri içerir. Kanun, kişisel verilerin hukuka uygun, doğru ve güncel olarak işlenmesini, verilerin amaçla sınırlı ve ölçülü olarak kullanılmasını, verilerin güvenliğinin sağlanmasını ve kişilerin veri işleme süreçlerine ilişkin haklarının korunmasını hedefler.

6698 sayılı Kanun, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi aşamalarında veri sorumlularının yükümlülüklerini düzenler. Veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenme amacını belirleyen ve veri işleme faaliyetlerini yöneten gerçek veya tüzel kişidir. Kanun ayrıca, kişisel verilerin işlenmesinde rızanın önemini vurgular ve kişilerin verilerini nasıl koruyabileceklerini, veri işleme faaliyetlerine ilişkin haklarını ve başvuru yollarını belirler.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Bizlere tebliğ ettiğiniz kişisel verilerinizi, sadece aşağıdaki amaçlara uygun olacak şekilde işliyoruz;

 • Üyelik işlemlerinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi,
 • Üçüncü taraf firmalarını doğru bir şekilde tahlil edebilmek ve yeni iş ortakları ile yapılacak olan görüşmelerin doğru bir şekilde gerçekleşmesi,
 • Şirketimiz tarafından aldığınız ürün ya da hizmet süreçlerinin iyi bir şekilde yönetilmesi,
 • Müşteri kayıt sistemini oluşturmak,
 • Sizlere sunmakta olduğumuz ürün ya da hizmette ortaya çıkan problemlerin çözümü, hataların giderilmesi ve bu doğrultuda kullanıcılara daha iyi bir hizmet sunmak,
 • Şirketimiz tarafından sizler için oluşturulan canlı destek hizmetinin sağlanması,
 • Oluşabilecek sorunlara karşı, müşteri profil hesabını takip edebilmek,
 • Bünyemizde yer alan iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetlenmesi ve iş sürekliğinin sağlanması,
 • E – fatura, e – irsaliye, e – SMM ve e – arşiv gibi başvuruların sisteme dahil edilmesi ve gerekli olan hizmetlerin sağlanması,
 • Ürüne ait olan demoların sağlanması,
 • Potansiyel ya da sistemde kayıtlı olan müşterilerimize e – bülten göndermek,
 • Pazarlama faaliyetlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesi,
 • Tahsilat takibinin yapılması,
 • Yanlış ödeme yapan kişilere ücret tahsilatının tarafımızca gerçekleştirilmesi.